Den som brukar stå på återvinningsplatsen och fundera på om förpackningen man håller i handen är gjord av hård eller mjuk plast, kan från 1 november sluta grubbla. Ny teknik vid återvinningen gör nämligen att alla plastförpackningar, oavsett hårdhet, kan samlas i samma behållare. Nu återstår bara att hålla reda på vad som är en förpackning.

Bärkassar, plastpåsar, chipspåsar, plasttuber, refillpaket, frigolit och plastfolie tillhör alla den typ av förpackningar som tidigare inte skulle hamna i plastbehållaren på återvinningsplatsen.

Men tack vare ny teknik vid processandet av det insamlade materialet kan man nu separera mjuk plast från hård, och det blir därmed enklare för alla privatpersoner som står med tömda förpackningar i handen på återvinningsplatserna.

Gäller bara förpackningar

Det är dock viktigt att komma ihåg att det fortfarande ”bara” gäller plaster som har tjänstgjort som just förpackningar som ska hamna i behållarna.

Plastleksaker, plastslangar, plastfickor och plastmappar räknas inte dit, utan ska fortfarande antingen lämnas till särskilda behållare på de större återvinningscentralerna, eller läggas i den vanliga soppåsen.

– I Göteborg är det i och för sig ok att lägga plast i soporna, eftersom de eldas upp och blir till el och fjärrvärme. Plast brinner bra och vi har bra rening av avgaserna, men ju mer plast vi lämnar in desto högre upp på den så kallade återvinningstrappan kommer vi, säger Nils-Arne Holmlid på Kretslopsskontoret.

Plasten måste vara ren

Ett kilo materialåtervunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kilo. Plasten i en förpackning kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten och går till energiutvinning. Dessutom är råolja en ändlig resurs och ju fler gånger plasten kan användas innan den går till förbränning, desto bättre är det för miljön.

Även tomma mjuka plastförpackningar måste vara rena och torra när de lämnas till återvinning. Inte bara för att undvika att ruttnande matrester drar till sig ohyra, utan framförallt för att smutsig plast inte går att återvinna och miljövinsten då går förlorad.