Munkebäcksgymnasiets treor vann första pris på Universeums Klimatdag för gymnasieelever som arrangerades 14 maj. "Presentationen var kreativ och estetiskt tilltalande och vi ser fram emot att besöka Framtidens ekocafé", skriver juryn i sin motivering.

Munkebäcksgymnasiet tog också hem ytterligare ett pris; teknikeleverna fick ett hedersomnämnande för sin ”genomtänkta lösning för att minska energianvändningen i bostadsbeståndet och för praktiska energibesparande lösningar för bruksföremål”.

Klimatdagen samlade 1 000 elever för att samtala med politiker, forskare och representanter från näringslivet om hållbar utveckling.