Färre flygresor och mindre kött. Dagens klimatpolitik räcker inte om vi ska minska de årliga utsläppen till två ton per person fram till 2050 – det krävs också att hushållen konsumerar hållbart. Det är utgångspunkten i konferensen Klimatomställning Göteborg 2.0 på Stadsteatern 16-17 september.

Den nationella konferensen utgår från den uppmärksammade forskningsrapporten ”Klimatomställning Göteborg 2.0 – tekniska möjligheter och livsstilsförändringar”. Rapporten konkretiserar hur en hållbar livsstil kan se ut 2050 och vilka effekter klimatomställningen kommer ha på välbefinnandet.

– Konsumentperspektivet är ett genomgående tema, vi vill diskutera lösningar på hur man kan minska konsumtionens klimatpåverkan. Det blir workshops men också presentationer av olika verktyg – till exempel ett klimatspel för tonåringar och en app som ger direkt feedback om den egna konsumtionen, säger Svante Sjöstedt, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Strategier och konkreta exempel
Deltagarna kommer bland annat få en presentation av det nyligen antagna klimatstrategiska programmet för Göteborg där konsumtion fått en egen rubrik. Bland talarna märks Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson och Niklas Lundell från Way Out West.

– Way Out West är en festival som verkligen visar vägen med sitt klimat- och miljöarbete. Det är den första miljöcertifierade festivalen i världen, de serverar bara vegetarisk mat och ekologisk öl, och arbetar aktivt för att artister och besökare ska resa hållbart, säger Svante Sjöstedt.

Vill få fart på klimatomställningen
Konferensen vänder sig till en bred målgrupp – övriga kommuner i landet, näringsliv och intresseorganisationer. Syftet är att få igång en diskussion om hur vi kan agera och samverka för att klimatomställningen ska ta fart på allvar.

– Den enkla slutsatsen av rapporten är att de klimatpolitiska målen inte är tillräckliga. Analyserna visar att nuvarande mål bara resulterar i en 25-procentig minskning till 2050. Samtidigt är det glada beskedet att om lyckas ställa om till en mer hållbar konsumtion kan vi få ner utsläppen till det lokala målet – under 2 ton koldioxid per person och år, säger Svante Sjöstedt.

Vi måste äta och resa hållbart
Om dagens trender håller i sig kommer flygresor, kött- och mejeriprodukter vara framtiden största miljöbovar när det gäller privatkonsumtion. Framförallt flygresorna – som är starkt kopplat till inkomstnivån – ger utslag på hushållens klimatpåverkan.

Enligt rapporten Klimatomställning Göteborg 2.0 är individernas livsstil och konsumtionsmönster en avgörande faktor för att klimatarbetet ska lyckas.

Jobb och vänner gör oss lyckliga
– Och en mer hållbar konsumtion behöver inte innebära ett sämre liv. Den forskning som gjorts om livskvalitet visar att det framförallt är jobb, vänner och sociala sammanhang som betyder mycket för livskvaliteten, säger Svante Sjöstedt.

Konferensen är, precis som rapporten, en del av projektet WISE, Well-being in Sustainable Cities, inom Mistra Urban Futures. Där arbetar Göteborgs Stad tillsammans med forskare och andra offentliga organisationer.