Bidrar till hållbar utveckling. Susanne Tumlin, utvecklingsingenjör på Gryaab, har tilldelats Föreningen Vattens New Generation-pris. Priset delas ut till en ung person som bidrar till en sund och hållbar utveckling inom vattenområdet.

Samtidigt som Susanne Tumlin i dagarna kan fira tre år som utvecklingsingenjör på Gryaab uppmärksammas hon av Föreningen Vatten som valt att tilldela henne årets New Generation-pris.

Susanne Tumlin, som är 30 år och utbildad i teknisk biologi på Linköpings universitet, har bland annat jobbat mycket med avloppsreningsverkens klimatpåverkan. Förutom diplom får Susanne Tumlin ett resestipendium på 15 000 kronor tänkt att användas för resor i studie- eller fortbildningssyfte.