Bra föredöme. Fredrik Torstensson, enhetschef på Göteborg Vattens avdelning för rörnätsdrift/avlopp har fått Föreningen Vattens New Generation-pris. Han får priset för att han är ett bra föredöme för den nya generationen chefer inom vattenområdet.

Fredrik Torstensson är 30 år och läste till civilingenjör på Chalmers. 2005 började han på Göteborg Vattens projekteringsavdelning som praktikant och examensarbetare. Sen 2006 har han huvudsakligen jobbat på driftavdelningen för avlopp.

”Fredrik och hans yrkesbana hittills visar på att han tagit väl vara på och presterat inom den mångsidighet och de utmaningar som branschen erbjuder yngre förmågor” skriver juryn bland annat i sin motivering.

Priset som är ett resestipendium på 10 000 kronor, delades ut i Stockholm i början av mars.