Miljöförvaltningen i Göteborg tar nu hårdare tag för att få större företag att spara energi. Ett hundratal företag i stan har krävts på en energiplan. På tisdag hålls ett seminarium där företagen får tips om energisparande, till exempel nattvandringar för att se var det ”lyser och pyser”.

En energiplan innebär att företagen ska kartlägga sin energiförbrukning och vilka förbättringar som kan göras på kort och lång sikt.

En första enkel sak är att förbättra belysningen, men även fläktar och ventilation kan behöva ses över. Ett annat tips är nattvandringar, att gå runt i företagets lokaler på natten för att se om det finns utrustning som står påslagen i onödan. I tyngre industri står ofta tryckluftsutrustning och läcker, men även pumpar och kylutrustning kan behöva trimmas.

Samarbete med företagen

Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg har nu inlett ett samarbete, där energirådgivarna blir en länk i samarbetet mellan miljöinspektörerna och företagen. De bedriver opartisk rådgivning som kan leda in företagen på rätt spår.

– Vi kan informera hur företaget kan gå vidare i energiarbetet. Viktigt är att personal och ledning är engagerade för att få till stånd en energieffektivisering på företaget, säger Annika Källvik, energirådgivare på Konsument Göteborg.

Erbjuder verktyg

För att ge stöd åt företagen att se över sin energiförbrukning arrangerar Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg på tisdag ett seminarium om energiplanering. Två kunniga energikonsulter och en representant från Energimyndigheten ska föreläsa. Hittills har ett 50-tal personer anmält sig.

– Vi vill hjälpa företagen att komma igång. De behöver verktyg för att veta hur de ska effektivisera, därför bjuder vi in till denna föreläsning, säger Pia Almbring, miljöinspektör vid miljöförvaltningen.

Fotnot:
Energiseminariet hålls tisdag 17 oktober kl 9-12 i Miljöförvaltningens lokaler, Karl-Johansgatan 23-25. Start med drop-in frukost kl 8.00.