Bygglov krävs. Park- och naturförvaltningen blev på måndagen varse att det krävs bygglov för att ta ner och byta ut de skadade lindarna i allén längs Vasagatan. Arbetet har därför stoppats och förvaltningen har lämnat in en bygglovsansökan.

– Det är ovanligt att man behöver bygglov för att ta ner träd. Trots att vi har planerat det här arbetet så länge och haft så mycket samverkan med olika parter har vi missat detta, säger Lena Jakobsson, enhetschef för parkenheten på park- och naturförvaltningen.

Som Vårt Göteborg tidigare berättat så ska de drygt hundraåriga lindarna på Vasagatan och Linnégatan bytas ut efter hand med början nu i oktober (läs mer i artikeln som är länkad nedan). Men redan innan arbetet hann börja så har det nu stoppats i avvaktan på besked om bygglov.