Fultorkning i fokus på världstoadagen. Sluta torka dig med hushållspapper! Eller släng det i alla fall inte i toaletten. Inför FN:s världstoalettdag uppmärksammar avloppsreningsverket Ryaverket problemet med ”fultorkningar”.

På söndag 19 november är det FN:s världstoalettdag. Syftet med dagen är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till toaletter – men alla använder dem inte som man ska.

4000 liter vatten per sekund
I Sverige fokuserar i år kommuner och myndigheter på att få folk att sluta fulspola. Inget annat än kiss, bajs, andra kroppsvätskor och toapapper ska spolas ner i toaletten.

57C8.jpg
Göteborgarnas avloppsvatten hamnar i Gryaabs reningsverk Ryaverket, som ligger i närheten av Ivarsbergsmotet vid Älvsborgsbron. Verket tar hand om avloppsvatten från drygt 750 000 personer i Göteborg och kranskommuner.

– Det normala flödet till reningsverket ligger på ungefär 4 000 liter vatten per sekund, säger Sofia Cullberg, kommunikatör på Gryaab.

Onödiga kostnader
Tyvärr finns det en del onödigt skräp i vattnet. 1 000 ton skräp kommer till reningsverket varje år. En del av allt skräp beror på ”fultorkningar”.

– Många vet inte att det bara är toapapper som löses upp och därför är det enda pappret som ska spolas ner. Annat papper är en onödig påfrestning på vårt avloppsreningsverk, men också i ledningar och pumpstationer, då det kan orsaka stopp och onödiga hanteringskostnader, säger Fredrik Torstensson, chef för ledningsnätsavdelningen på förvaltningen Kretslopp och vatten.

Allt avfall som kommer till Ryaverket fastnar i skräpgaller, pressas från vatten och körs iväg till förbränning. En onödig och dyr omväg.

– Vi hoppas att vi genom att berätta om skillnaden mellan toapapper och annat papper får många att ändra sitt beteende, tänka till innan man fulspolar nästa gång, säger Sofia Cullberg, kommunikatör på Gryaab.

Det renade vattnet rinner vidare till havs
Bästa tipset för att sluta fulspola är att alltid ha en papperskorg inne på badrummet där våtservetter, hushållspapper och annat skräp kan slängas.

Ryaverket renar avloppsvattnet från de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare till havs.

71EA.jpg
Hushållspapper och annat som inte löses upp när man spolar orsakar ofta stopp i reningsverket, som här i en matarskruv.