ElectriCity presenteras på seminarium. Göteborg ligger i framkant när det gäller hybrid- och elbussar i kollektivtrafiken. Nu vill Oslo, Köpenhamn och Helsingfors ta del av erfarenheterna – på ett seminarium den 18 februari får de nordiska städerna veta mer om planerna för ElectriCity.

– Syftet med seminariet är att visa hur Göteborg samarbetar mellan samhälle, industri och forskning för att skapa demonstrationsarenor för bland annat elbussar. Här utvecklas och testas intressant miljöteknik som det finns ett stort internationellt intresse för, säger Bernt Svensén, projektledare för Green Gothenburg på Business Region Göteborg.

Ett av skälen till att Göteborg ligger i framkant är projektet HyperBus som startade 2011 och pågår fram till slutet av detta år. Projektet är ett samarbete mellan Volvo Bussar, Göteborg Energi, Västtrafik, trafikkontoret och Business Region Göteborg.

Elektrifierat bussystem
Inom projektet HyperBus testas hybridbussar och snabbladdningsstationer i stadsmiljö. Nu tar man med erfarenheterna in i ett nytt projekt ElectriCity. Målet är att skapa ett innovativt elektrifierat bussystem som en del av stadens kollektivtrafik.

– Siktet är inställt på att få fram en buss som trafikerar mellan Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park senvåren 2015. Förutom att den är ljudlös och utsläppsfri så kommer ändhållplatserna placeras inomhus, säger Bernt Svensén.

Berättar om framgångsfaktorerna
Den 18 februari anordnar Green Gothenburg ett seminarium där nordiska länder deltar. På seminariet presenteras planerna för ElectriCity och vilka lärdomar man dragit av projektet HyperBus. Det avslutas med en diskussion mellan företrädare för de nordiska länderna och besökarna får också chans att åka hybridbussen på linje 60.