Skyltar på de trevligt dukade borden i matsalen informerar lunchgästerna om att all mjölk som serveras är KRAV-godkänd.

Med hälsa och idrott som profil har den nystartade Nordlyckeskolan sökt nya vägar för att få skolungdomar att omvärdera skolmaten. Kravgodkända livsmedel och mjölk har då blivit en central del i skolans matfilosofi.

De har anställt kockar istället för ”bambatanter”, då de vill att skolungdomarna skall uppfatta skolans matsal som en restaurang, där personalen betraktas som de professionella kockar, som de är.

– Vi har skippat ”bambatänkandet” och vill att eleverna lär sig uppfatta sig själva som lunchgäster, menar Carina Åström, en av kockarna på Nordlyckeskolan.

Köper ekologiskt

Genom att anställa en köks- eller restaurangchef, Kim Bengtsson, har det även funnits utrymme att laga mat till äldreboendet Solängen i närheten av skolan. De 129 portioner, som levereras till de äldre ger skolan inkomster som bland annat används att köpa ekomjölk och andra ekologiska produkter till nytta för både skoleleverna och de äldre.

Kim och skolan har som motto att servera god och näringsriktig mat samtidigt som de är lyhörda för elevernas krav och behov. Han, liksom de övriga kockarna, rör sig bland eleverna i matsalen så gott som dagligen för att få kommentarer och diskutera med dem om maten.

– I jämförelse med vuxna är eleverna väldigt intresserade av naturen, det ekologiska, och djurhållningen, påpekar Carina Åström.

Många är kinkiga

Men av olika skäl tycks det finnas många barn, som har svårt att äta eller är kinkiga med maten. – I många hem finns det kanske inte utrymme att göra lagad mat av god kvalitet och att sitta ned i lugn och ro och äta tillsammans med familjen. Det hänger säkert ihop med de stressade liv vi lever, men det beror också på att kvalitativt bra livsmedel ofta är dyra.

– Om barn får lära sig äta god och hälsosam mat ända från början, så uppskattar de sådan mat även i framtiden. Och om de ekologiska varorna och mjölken skulle vara billigare, så tror jag att det skulle underlätta, anser Carina.