Projektet ”Save the North Sea” ska minska nedskräpningen av Nordsjön genom att förändra attityder och beteenden hos sjömän, fiskare och andra grupper. Till helgen träffas styrelsen för kommunernas internationella miljöorganisation, KIMO, i Göteborg. Då avgörs bland annat om organisationen ska fortsätta delta i "Save the North Sea", som delvis finansieras av EU.

– Ett av KIMOs delprojekt i ”Save the North Sea” är att ta hand om gamla fiskenät och fiskelådor. Det finns nu en fragmenteringsmaskin i Skagen där man försöker återvinna plasten. När fiskarna ändå är ute och fiskar så får de också upp en hel del skräp, säger Bo Svärd, biolog vid Miljöförvaltningen och nationell samordnare för KIMO i Sverige.

411E.jpg– I delprojektet ”Fishing for litter” förser vi dem med säckar så att de kan lämna skräpet gratis. Hamnarna tar normalt betalt för detta.

KIMO är en sammanslutning av fler än 100 kommuner i tio länder vid Nordsjön och närliggande havsområden.

KIMO: s del av ”Save the North sea” omfattar cirka 1,3 miljoner euro, projektet omfattar totalt 5,7 miljoner euro under tre år. Det finansieras delvis av EU:s program Interreg IIIB North Sea och samordnas i Sverige av Håll Sverige Rent.

Stor intresse för miljökurs

– I KIMO har vi också arbetat fram en internationell kurs för sjöfolk som sjöbefälselever och överhuvudtaget sådana som trafikerar sjön. Kursen har hållits två gånger i Holland och en tredje kommer att hållas i Hirtshals nu i slutet av mars, säger Bo Svärd.

-Det är en tredagarskurs med forskare och andra som pratar om miljön och åka ut på praktiska övningar att titta på bottnar, håva upp djur och liknande. Intresset är stort, till exempel så ska sjöbefälsutbildningen vid Chalmers Lindholmen skicka både lärare och elever.

KIMO:s holländska ordförande Anne Mieke Korf kommer till Göteborg för att delta i mötet. Då tar styrelsen ställning till om KIMO:s engagemang i Save the North Sea ska fortsätta efter 2004 års utgång.

Fotnot:
I Sverige är Tanum, Sotenäs, Lysekil, Tjörn, Kungälv och Göteborg medlemskommuner och kommunalförbundet BOSAM är associerad medlem.