Gäller från årsskiftet. Nu införs fria besök på återvinningscentralerna i Göteborg. Tidigare har det varit begränsat till tolv gratisbesök per göteborgare och år, men från och med årsskiftet blir alla besök gratis.

Ändringen görs för att öka servicen och tillgängligheten för göteborgarna att lämna grovavfall.

Tidigare begränsning motiverades med att det, ur trängsel- och miljösynpunkt, är bättre med färre resor och färre besökare som lämnar mer avfall åt gången, då det ofta är kö.

Bra att ändå planera sitt besök

– Även om alla besök blir gratis är det bra att om man försöker minimera dem eftersom många återvinningscentraler är hårt belastade, säger Per Hogedal, chef på Kretsloppsparken Alelyckan. Man bör även planera sitt besök hemma genom att lasta sakerna efter den ordning som containrarna står på återvinningscentralen. Då fungerar flödet bättre. På goteborg.se kan man se ordningen.

Gäller privatpersoner

Gratisbesöken gäller privatpersoner, inte företagare. Och göteborgare som bor nära en av grannkommunerna kan nu också lämna avfall på återvinningscentralerna i Ale, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille.

Så småningom kommer man dessutom att kunna använda körkortet vid inpassering istället för ÅVC-kortet.