Göteborg ska bli fint till påsk. Tio dagar och tio arbetslag om tio personer. Samt 2 000 sopsäckar. Det är resurserna som släpps lösa på måndag 18 mars när årets stora vårstädning av Göteborg drar igång. Siktet är inställt på de kommunala marker där nedskräpningen är som värst, och glädjande nog verkar de vara färre än vanligt i år.

– Gräsmattor och ängar och buskage runt skolor och äldreboenden, industriområden som används som tjuvtippar, ja över huvud taget ytor i staden som annars har en tendens att försummas och hamna lite mellan stolarna vad gäller renhållning. Det är de ställena vi framförallt siktar in oss på, säger Tomas Liljeblad på park- och naturförvaltningen i Göteborg.

Exakt vilka ytor det är som får besök av vårens första städpatrull avgörs av miljöförvaltningen, men sedan är det upp till park- och naturs arbetsmarknadsavdelning att utföra jobbet.

– Vi noterar att vi har något färre ställen markerade på våra kartor i år, vilket vi såhär på förhand tolkar som att det nog är lite bättre ordning just i år än vad det brukar vara, säger Tomas Liljeblad, som har närmare etthundra personer till sitt förfogande i kampen mot nedskräpningen.

Återvinning och destruktion
Till exempel är det personer som ingår i den så kallade Sysselsättningsfasen, som tidigare hette FAS 3, och ungdomar mellan 18 och 25 år som ingår i kommunens satsning ”Unga gröna jobb”. En stor del av arbetsstyrkan är personer med funktionsnedsättningar som har en treårig så kallad OSA-tjänst, det vill säga Offentligt skyddat arbete, hos park- och naturförvaltningen.

– Det är ett tungt och krävande men väldigt viktigt jobb som utförs, och det ställer krav på oss att kunna sortera allt vi hittar. Vissa saker går att återvinna, annat lämnar vi till Renova för destruktion, säger Tomas Liljeblad.

Pedagogiskt städarbete i skolorna
Om bara vädret är okej, det vill säga om det inte kommer för mycket senvinter-snö, beräknas Stora vårstädningen pågå mellan 18 och 28 mars. Därefter är det dags för förskolornas och skolornas vårstädning, där barn mellan ett och sexton år väljer en för dem lämplig dag i april att städa utomhus i sin skolas närområde.

– Själva städningen tar en dag men sedan är tanken också att man arbetar pedagogiskt både innan och efter med barnen för att belysa nedskräpningens alla effekter på miljön, säger projektledaren Marie Falk.

Totalt räknar man med att runt 62 000 barn kommer att delta i städningen, men de skolor och klasser som vill få städutrustning eller pedagogiskt material från arrangören Trygg, vacker stad, och dessutom ingå i den tävling som är förknippad med städningen, måste anmäla sig senast fredagen den 15 mars.

63D4.jpg

Dumpat avfall vid Oljevägen på Hisingen. Foto: Tomas Liljeblad