Stor inventering klar. I oktober ska biblioteken i Göteborg gå över till återlämningskvitton som inte innehåller den omstridda kemikalien bisfenol A. Kvittona är en av många kommunala produkter som ska bli bisfenolfria, enligt en rapport till kommunstyrelsen på onsdagen.

Bisfenol A används vid tillverkning av olika plastprodukter, färger, lim och papper. Det misstänks vara hormonstörande även i låga doser. EU har infört ett tillfälligt förbud mot ämnet i nappflaskor och den svenska regeringen har aviserat ett nationellt förbud mot bisfenol i barnmatsburkar.

För ett år sedan beslutade kommunfullmäktige i Göteborg att stadens olika verksamheter snarast ska sluta använda kvitton och biljetter som innehåller bisfenol A. Andra produkter som innehåller ämnet ska fasas ut om de kan ersättas med likvärdiga alternativ.

Lägesrapport om ett år
Kommunstyrelsen fick på onsdagen en lägesrapport från stadsledningskontoret, sedan stadsdelförvaltningarna inventerat nästan 900 produkter, med fokus på sådant som kan komma i kontakt med livsmedel; bestick, flaskor, stekspadar, skärbrädor och mycket annat. För de produkter som misstänks innehålla bisfenol A har man nu tagit kontakt med leverantörer för att hitta alternativ.

Kommunstyrelsen vill att stadsledningskontoret kommer tillbaks om ett år och rapporterar hur utfasningen går. Samtidigt vill man ha en bedömning av belastningen av bisfenol A i Göteborg, om möjligt även jämfört med andra städer.

Kommunledningen slår också fast att alla verksamheter som berörs av utfasningen av bisfenol A också säkerställer att den mat de serverar ska vara fri från kemikalien.