Tre kvarter får nya parklindar i höst. Idag fredag 5 september börjar markarbetena och de nya träden beräknas vara på plats vid månadsskiftet november-december. Under tiden påverkas trafikflödet längs Linnégatan och cykelbana och parkeringsplatser kommer periodvis vara avstängda.

Arbetet med att återplantera alléträd på Linnégatan började förra hösten, då två kvarter fick nya träd. I höst fortsätter arbetet med ytterligare tre kvarter längs Linnégatan 52-66 och 61-63.

För trafikanterna innebär det begränsad framkomlighet.

– Morgontrafiken ska inte störas eftersom arbetet börjar klockan nio. Vi kommer inte leda runt trafiken, men det blir vissa avspärrningar för att det ska vara så säkert som möjligt. Bland annat får gång- och cykelväg samsas om utrymmet på vissa sträckor. Där ber vi cyklisterna leda cykeln, säger Johan Blomqvist, planeringsledare på park- och naturförvaltningen.

Hälften av träden i allén byts ut
De ursprungliga alléträden planterades för mer än hundra år sedan. Flera av träden har tagits ned av säkerhetsskäl – de var helt enkelt i för dåligt skick.

– Lindarna är ganska känsliga för att man gräver i området där rötterna finns. De drabbas också lätt av stubbdyna, en farlig svamp som försämrar stabiliteten. Angripna träd är fortfarande gröna men kan riskera att falla, säger Johan Blomqvist.

Enligt park- och naturförvaltningens plan byts hälften av träden ut – i fem av kvarteren får träden stå kvar.

Tomma rör för framtida ledningar
De nya träden har en stam som är mellan 20 och 25 centimeter tjock. För att de snabbt ska etablera sig vattnas de under de tre första åren och gödselprogrammet pågår ännu längre.

– Vi testar ett nytt system där vi gräver ned slangar och droppbevattnar med gödsel. För att skydda rötterna för framtida markarbeten lägger vi också ned tomma rör – i fall man skulle behöva gräva ned nya ledningar av något slag, säger Johan Blomqvist.

Preliminär tidsplan finns på goteborg.se/trad (se länken nedan).