Satsning på odling i stadens verksamheter. Hallå där, Freja Elmsjö, miljöutredare på lokalförvaltningen! Den 10 september är du med och inviger det första färdiga växthuset inom ramen för Växthusplanen. Det finns på Axets dagliga sysselsättningsverksamhet i Högsbo och är det första av flera växthus som förväntas stå klara under året. Vad är det för växthus?

Foto: Nina Hallhagen

– På Axet blev det ett 30 kvadratmeter stort växthus med murad grund och två dubbeldörrar så att det går att gå in från två håll. Det kommer också vara en uteplats precis utanför, och plats för möblering inne i växthuset, så att den som inte vill eller har fysisk möjlighet att vara med och påta ändå kan njuta av grönskan.

Odlingarna sköts av respektive verksamhet, så vad är det ni som jobbar med Växthusplanen mest ser fram emot att se?
– Det ska bli spännande att följa vad som händer med både det här växthuset och andra vi ska bygga. Vi tror att det här kommer ha stor effekt på den lokala gemenskapen, vi vet ju att odling ger väldigt positiva effekter med samtal om växter och samarbeten om vattning mellan verksamheter och människor som annars kanske inte pratar så mycket med varandra. Det blir mer rörelse på gården helt enkelt.

Vad är det bästa med att få in ett växthus i verksamheten?
–  Målet är att stärka hållbarhetsdimensionerna genom odling, inte minst de sociala och det ekologiska. Odling finns ju redan i många verksamheter och vi vet att det ger många positiva effekter. I de kommunala verksamheterna kan odling till exempel stärka kärnverksamheten med allt från pedagogiska till rehabiliterande värden. Poängen med växthus är att vi förlänger odlingssäsongen och därmed bygger vidare på något som vi vet ger resultat. Det är en god investering, i dubbel bemärkelse.

Det är många som är intresserade av att få ett växthus, hur har ni valt ut mottagarna?
– Vi har försökt göra en jämn fördelning över hela Göteborg och mellan olika typer av verksamheter. Det kommer framförallt allt röra sig om förskolor och skolor, men även äldreboenden, boende med särskilt service och daglig verksamhet. De som tilldelas växthus ska kunna visa på ett tydligt syfte och mål och växthuset ska vara en naturlig del av verksamheten. Och så ska det finnas en skötselplan för hela säsongen, som även täcker lov- och helgdagar.

Är det klart vilka som får nästa växthus?
– Inte riktigt. Vi har tagit fram en prioriterad väntelista med tolv växthus bland de 65 intresseanmälningar som kommit in, men vi vet inte säkert än hur många av dem som kan få ett växthus i år. Varje växthus utformas efter vad just den verksamheten har för behov, vilket gör att de både ser väldigt olika ut och kostar olika mycket. Därför vet vi inte exakt hur många vi kommer kunna bygga. Men snart kommer det besked om var vi sätter igång härnäst.

Blir det en fortsättning?
– Vi har fått en miljon i budget nu första året och målet är att bygga så många växthus vi kan för den pengen under hösten. Några kanske inte hinner komma på plats i år, men då fortsätter vi till våren. Sedan är tanken och förhoppningen att det här ska fortsätta, med nya ekonomiska anslag till nästa år.

Går alla pengarna till att bygga växthus eller är ni också med och driver dem?
– Nej, driften och det faktiska arbetet i växthuset står respektive verksamhet för. Vi bygger dem och drar in el och vatten när det behövs. Sedan är det upp till dem som har fått växthusen att ta hand om dem. Det är deras ansvar att ha en plan för hur odlingarna ska skötas och att skötseln är en välförankrad del av den övriga verksamheten.