Massor att vinna på minskat svinn. Fyra skolor i Göteborg mätte matsvinnet i bamba. På tre veckor slängdes 640 kilo mat. Det är en lika stor klimatpåverkan som att köra en bil 920 mil! Syftet var att få fram ett verktyg för att beräkna klimatpåverkan från svinnet. Nu är de så kallade nyckeltalen färdiga att användas.

Under tre veckor i mars mättes maten som slängdes vid fyra skolor. Guldhedsskolan, Gunnestorpskolan, Sjumilaskolan och Tynneredsskolan.

Undersökningen gjordes av Institutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK) på uppdrag av miljöförvaltningen i Göteborg. Svinnet samlades in i fyra olika fraktioner: Frukt och grönsaker. Potatis, ris, pasta, bröd, bulgur och couscous. Gryta, soppa och pytt i panna. Kött, fisk och kyckling.

Talen för hur de olika råvarorna påverkar klimatet hämtades från SIK:s miljödatabas. Utifrån den insamlade informationen beräknades nyckeltalen för ett kilo svinn. Klimatpåverkan från det totala uppmätta svinnet (ca 640 kg) beräknades till ca 1 660 kg CO2-ekv, vilket motsvarar utsläppen från att köra en personbil ca 920 mil.

Ska visa om svinnets påverkan ökar eller minskar
Syftet med projektet var att göra det möjligt att i framtiden följa om klimatpåverkan från svinnet i stadens skolkök ökar eller minskar över tid. Det är ett led i att miljöförvaltningen stöder stadsdelarnas arbete med Miljömåltider.

– Nu har stadsdelarna ett verktyg att använda i arbetet med att följa upp klimatpåverkan från svinnet och också se hur det ökar eller minskar med tiden, säger Ulla Lundgren, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Slängd mat i bamba påverkar inte bara klimatet, utan det kostar pengar också.

-Det här visar vilka potentialer det finns att frigöra resurser genom att minska svinnet, säger Ulla Lundgren.