Satsning på giftfritt. Nästan alla föremål runt omkring oss innehåller kemikalier, där en del kan vara skadliga. Nu görs en satsning för att få bort riskabla ämnen från Göteborgs förskolor. Svetsaregatans förskola har redan börjat. Där har personalen rensat ut vaxdukar av pvc, gamla handväskor av konstläder och begagnade mobiltelefoner.

– Vi har haft gamla mobiltelefoner och tangentbord som barnen haft jättekul med och lekt kontor. Men de kan innehålla farliga ämnen. Nu har vi börjat titta på madrasser och hoppkuddar också, för att se om de innehåller plast eller skumgummi och om de kan vara behandlade med flamskyddsmedel, säger Marita Perlefelt, förskollärare på Svetsaregatans förskola.

Många vanliga vardagsprodukter, exempelvis textilier, elektronik och förpackningar, innehåller kemikalier. Syftet är ofta att ge materialet vissa egenskaper, exempelvis göra det mjukare, isolerande eller flamsäkert. En stor del av kemikalierna är ofarliga, men det finns även de som är kända för att vara skadliga. Det finns också många ämnen där de långsiktiga effekterna är okända.

Satsning på dem som är känsligast
Eftersom barn växer och utvecklas är de känsligare för giftiga ämnen. De kommer också i närkontakt med sin omgivning på ett annat sätt än vuxna, betonar Marita Perlefelt.

– De är mycket på golvet, upptäcker saker genom att stoppa dem i munnen och får i sig mycket damm när de rullar runt på kuddar och mattor. Sedan är ju barn på förskolan en stor del av dagen. Då kommer man åt mycket om man kan få miljön på förskolan att bli giftfri.

Marita Perlefelt är miljöombud. På en nätverksträff fick hon höra att Göteborgs Stad skulle inleda ett arbete för att få bort giftiga ämnen från förskolorna. Hon och en kollega anmälde skolan som pilotförskola och fick besök av två av de tjänstemän som jobbar med satsningen.

– De hjälpte oss att gå igenom hela vår miljö – kollade igenom leksaker, gick in i skåp och skrymslen.

Förskolan fick också ta del av det stödmaterial som höll på att utvecklas och som nu finns färdigt att använda för förskolor i hela staden. Där finns fakta om var farorna finns, samt förslag på en rad åtgärder.
– Det finns mycket att göra och för vissa saker ska det till pengar. Men vi har börjat med det som är enklast att ta undan, säger Marita Perlefelt.

Arbete på kort och lång sikt
Stödmaterialet, som ska skickas ut till alla stadens förskolor före sommaren, tar upp flera områden där det finns risker. Det gäller bland annat leksaker, pysselmaterial, inredning, städning och mat.

– Det här är ett långsiktigt arbete. Det vi vill göra med stödmaterialet är att ge förskolorna förutsättningar att komma igång, säger Nina Wolf, utvecklingsledare miljö.

Att rensa ut riskabla leksaker och byta till miljömärkta och parfymfria hygienprodukter är relativt lätt gjort. Andra åtgärder kräver mer tid och pengar, konstaterar Nina Wolf.

– Det är inte bara förskolorna som är med i det här arbetet utan flera parter i Göteborgs Stad är involverade. När det gäller den fasta inredningen handlar det bland annat om att få bort gamla PVC-golv. Där gör lokalförvaltningen ett kontinuerligt arbete. Men det tar sin tid, vi har fler än 400 förskolor inom Göteborgs Stad.