30 miljoner till konkreta åtgärder. Sänkta hastigheter för biltrafiken i Göteborg, fler cykelfartsgator, mer stadsnära odling och kanske en linbana över Göta älv. Det är några av 212 punkter i Göteborgs första miljöprogram. ”Ja, äntligen har vi fått ett handlingsprogram som konkret visar hur vi ska arbeta för att nå stadens tolv miljömål”, säger Lotta Silfver, samordnare på miljöförvaltningen.

Göteborgs första miljöprogram klubbades i kommunfullmäktige i förra veckan. Det har tagit nästan två och ett halvt år att få fram det. Många av de ursprungliga förslagen har arbetats om, slagits ihop eller ersatts av nya, under en bred remissrunda.

– Inte mycket alls har fallit bort. I några fall har vi helt enkelt inte hittat nån organisatorisk plats att lägga dem på, säger Lotta Silfver.

Modig föregångare
I miljöprogrammet slås fast att Göteborg ska vara en progressiv miljöstad, en modig föregångare för resten av världen. ”Vi ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer”.

Miljöprogrammet är indelat i två delar. I en programdel beskrivs de tolv lokala miljömål som Göteborg har satt upp och som i de flesta fall tar sikte på år 2020.

Den andra delen är en mer kortsiktig handlingsplan som konkret punktar upp vad som ska göras för att nå de tolv målen. Handlingsplanen kommer att behöva göras om då och då.

– Inte varje år, det är för stort. Men vi får göra bra, årliga uppföljningar och analyser. Sedan får politikerna avgöra om det behövs revideringar av handlingsplanen, säger Lotta Silfver.

– Fast redan nu kan vi säga; det här räcker inte! Vi behöver göra mer om vi ska kunna nå alla miljömål vi har satt upp.

Kombikort för resor
Inte minst gäller det klimatmålet, som blir mycket svårt att nå, det är ingen hemlighet och det har Göteborg konstaterat i flera år. Här föreslås ett 40-tal åtgärder på många områden, till exempel en lokal livsmedelsstrategi, ett kombinerat reskort för Västtrafik, bilpooler och lånecyklar, att bygga en gång- och cykelbro över Göta älv och ett stort cykelresecentrum vid Centralstationen.

De 212 åtgärderna i handlingsplanen är en blandning av stort och smått. Bland det som redan börjat genomföras finns fruktträdslundar, cykelfartsgator, utredning av linbana, bättre möjlighet att källsortera på kommunala anläggningar, upphandling av el från enbart förnybara energikällor, förberedelser för ett nytt lånecykelsystem och utredning om att starta upp ett kreativt återvinningscentrum.

För att få ytterligare fart på arbetet finns 30 miljoner kronor öronmärka i stadens budget. Med de nya pengarna kommer ännu fler åtgärder att kunna påbörjas.

30-miljonerspott för 2014 och 2015
– De 30 miljonerna är stimulansmedel eller utvecklingspengar, som alla förvaltningar och bolag nu kan söka till sina projekt, fram till siste januari, säger Lotta Silfver.

Senast i juni 2014 kommer kommunstyrelsen att besluta vilka projekt som får anslag ur 30-miljonerspotten, som ska räcka till 2014 och 2015.

– Men många av åtgärderna, kanske en tredjedel, är sådant som nämnder och bolag kan göra genom att prioritera om inom sin budget och alltså inte kräver extra pengar.

– Alla de åtgärderna hoppas jag rullar igång så snart som möjligt nu när programmet har godkänts av kommunfullmäktige, säger Lotta Silfver.

I somras prisades förslaget till miljöprogram av den samlade miljörörelsen i Göteborg. Tjänstemännen bakom programmet fick det nyinstiftade priset Gröne Glenn, ”helt enkelt för att det är så bra.”

2F08.jpg

Foto: Klas Eriksson