Tio arbetslag röjer. På måndagen börjar stora vårstädningen i Göteborg. Under två veckor arbetar extrainsatta arbetslag med att ta bort skräp, skrot och riskavfall runt om i staden. Stora vårstädningen är en av flera insatser för att göra staden vårfin.

Den övergripande trenden är att nedskräpningen ser ut att minska. Men erfarenhet från tidigare år gör att man ändå räknar med att hitta 770 kilo skrot, 300 kilo riskavfall och skräp som fyller 1.800 säckar.

– Fortfarande slängs en hel del på ytor längs motorlederna och inne i buskage. Vi brukar hitta både kylskåp, bildäck och annat miljöfarligt avfall, säger Tomas Liljeblad, projektledare för stora vårstädningen vid park och naturförvaltningen.

Slänger på kommunens mark
Arbetet utgår från 36 olika områden – från Askim i söder till Hisingen i norr och Angered i öster. Ofta handlar det om ytor som ligger lite vid sidan av. Ett par av de mest skräpigaste är Älvsborgsbrons brofäste och runt Tingstadsmotet.

– Det ser tråkigt ut så vi går in och städar upp en gång om året. Men det gäller förstås bara mark som ägs av kommunen, säger Tomas Liljeblad.

Massor av städaktiviteter på gång
Vårstädningen samkörs med Trafikverket som städar slänter och vägrenar längs stora leder och gör snyggt på järnvägsspåren. Trafikkontorets entreprenörer sopar rent från stenflis och grus. Senast den 30 april ska alla gång- och cykelbanor vara rensopade. För gator gäller senast 31 maj.

Trygg vacker stad har under flera års tid arbetat med att minska nedskräpningen och gör flera insatser under våren. På förskolor och skolor genomförs pedagogiska projekt och eleverna hjälper till med att städa sitt närområde.

Politiker städar på stan
Den 18 april är det dags för det årliga samarrangemanget med Avenyföreningen och innerstaden Göteborg. Då blir det städdag med politiker, tjänstemän och näringsidkare.

– I april pågår också den ”vanliga” vårstädningen när vi plockar upp småpinnar och luckrar upp jorden i rabatterna, säger Tomas Liljeblad.