Fokus på fyra stadsdelar. Nu startar Stora vårstädningen i Göteborg, i år med fokus på skräpiga områden i Biskopsgården, Norra Hisingen, Angered, Östra Göteborg och Tynnered. "Förra året vårstädade vi i hela Göteborg, i år har vi gjort en prioritering på de här stadsdelarna", säger Tomas Liljeblad, projektledare på Trygg, vacker stad, som samordnar städningen.

Att man valt att städa i just dessa områden beror på att de har lyfts fram i Göteborgs Stads rapport ”Skillnader i livsvillkor och hälsa 2014” som områden där samhället bör sätta in extra uthålliga insatser.

Sju extrainsatta arbetslag
– Det handlar om att visa människor som bor där att vi bryr oss om dem också, lika mycket som vi bryr oss om alla andra, säger Tomas Liljeblad.

Stora vårstädningen, som drog igång på tisdagen, utgörs i år av sju extrainsatta arbetslag som under två veckor städar på skräpiga ställen, till exempel buskage och slänter längs spårvägen och ”tjuvtippar” i skogen.

Städningen är ett arbetsmarknadsprojekt, där de sju extra arbetslagen utgörs av arbetslösa personer som får sin lön från Trygg, vacker stad. Övriga områden i Göteborg kommer att vårstädas inom den ordinarie städningen som sköts av park- och naturförvaltningens personal och olika entreprenörer.

Skolornas vårstädning pågår hela april
Förra året vårstädades även vid skräpiga boplatser som övergivits av fattiga EU-migranter eller andra hemlösa. Det kommer man inte att göra i år.

– Det kan bli tal om egenmäktigt förfarande om vi river i andras grejer, även om det ser övergivet ut och även om de inte har tillåtelse att bo där. Så den röjningen kommer att sköts av bland annat social resursförvaltning, Polisen och Kronofogdemyndigheten, säger Tomas Liljeblad.

Stora vårstädningen är ett samarbete mellan park- och naturförvaltningen, trafikkontoret, fastighetskontoret och miljöförvaltningen, med Trygg, vacker stad som samordnare. Dessutom pågår förskolornas och skolornas vårstädning under hela april.

83A_6.jpg