Fler funktioner på väg. Efter telefontjänsten Herr Luft, och information via webben, erbjuder miljöförvaltningen nu också en ny app där man snabbt och enkelt kan avläsa aktuella luftvärden på en rad mätstationer i centrala Göteborg.

Miljöförvaltningen i Göteborg har sedan decennier mätt stadens luftföroreningar. Via telefontjänsten Herr Luft, och senare även på webbplatsen, har medborgarna kunnat följa förändringarna i luftens kvalitet.

Vill uppmuntra till smarta miljöval
– Nu vill vi ta ytterligare ett steg för att finnas nära göteborgarna, och ger dem via en app möjlighet att enkelt få information om luftvärdena, säger Erik Bäck, som är miljöutredare på miljöförvaltningen.

App-användarna får snabbt och smidigt en överblick över luftvärden på olika håll i centrala Göteborg. Den informationen hoppas miljöförvaltningen ska uppmuntra till smarta miljöval.

– Kanske ser man redan på morgonen att luften är ovanligt dålig, och väljer då att ta bussen istället för bilen, säger Erik Bäck.

För att ytterligare underlätta alternativa färdsätt länkar appen vidare till Västtrafiks reseplanerare, men även till Cykelreseplaneraren.

Bara för iphone och ipad än så länge
Om alla bilister i Göteborg ställde bilen en dag i veckan skulle biltrafiken i stan minska med tio procent. Om alla som kör ensamma istället samåkte en dag i veckan, skulle trafiken minska med ytterligare tio procent.

Den första versionen av appen är anpassad för dem som har en iphone eller ipad, men inte för androidtelefoner.

– Om appen tas väl emot kommer vi att se över möjligheterna att bredda till fler plattformer, så att fler kan ta del av den – och vi kommer också att undersöka möjligheterna att bygga ut appens funktioner, säger Erik Bäck.