Först ut med enhetlig utformning. Det är visserligen ett halvår sedan Göteborgs första kommunala naturreservat invigdes, men snart är också den pampiga entrén till Välens ängar och stränder klar. De stenfyllda gallerburarna visar inte bara vägen in till kohagarna, utan också hur stadens enhetliga entréer till naturområden kommer att se ut i framtiden.

”Gabion” kallas de, de stenfyllda gallerburarna som blivit allt vanligare som murar eller stöd på senare år. Nu gör de entré även vid Göteborgs olika naturområden, just som tydliga entréer, med start vid Välens naturreservat.

– De är både tydliga och robusta samtidigt som de är praktiska, eftersom vi kan sätta upp informationsskyltar på dem och besökarna kan sätta sig att vila på dem om de så önskar, säger Mikael Finsberg, naturförvaltare på park- och naturförvaltningen.

Hittills har en stor formation byggts vid Näsetvägen och ytterligare tre står på tur, en vid Askims Sörgårdsväg och två mindre vid ingångarna till själva reservatet och kohagarna.

Gränsöverskridande boskap
– Vi ska snart även byta ut staketen till elstängsel, eftersom Highland cattle-boskapen, som snart ska till att kalva, har en tendens att vilja testa gränserna, säger Mikael Finsberg.

Samtidigt som Välens entré rustas upp med gabioner som pampiga vägvisare sker detsamma vid Rya skog, och därefter står Amundön på tur, men någon tidsplan för det arbetet är inte klar än.

– Ambitionen är ändå att alla stadens större och mest välbesökta naturområden efter hand ska få den här typen av gemensamma ingångar och entréer, säger Mikael Finsberg.

376E.jpg

Välen är känd för den långhåriga Highland cattle-boskapen som betar där.