Tillstånd direkt med e-post. Livsmedelsföretag i Göteborg kan nu registrera sig på webben, vilket sparar både pengar och tid. I stället för tio dagars väntetid får de tillståndet direkt, via e-post.

Alla företag som hanterar livsmedel i Göteborg, från storkök och restauranger till mobila försäljare under Kulturkalaset, måste registrera sig hos miljöförvaltningen, som sköter livsmedelskontrollen. Det gäller både när ett företag startas och när det byter ägare.

– Vid manuell registrering har man fått lov att börja sin verksamhet efter tio dagar, om vi inte hört av oss för kompletteringar, säger Micael Sundström på miljöförvaltningen.

Bra respons i andra kommuner
– Men när man gör det via e-tjänsten får man sitt registreringsbevis direkt i e-posten och kan starta direkt.

Totalt finns idag över 4.000 registrerade livsmedelsverksamheter i Göteborg och det görs ca 1.000 registreringar om året. Hur många som kommer att lockas av den nya tjänsten är svårt att säga.

– Men andra kommuner som lanserat detta har fått väldigt bra respons. Jag gissar att kanske 70 procent av de registreringar som görs under resten av året, görs via webben, säger Micael Sundström.

En sak som talar för att de flesta väljer webben är att avgiften blir nästan halverad. Taxan för manuell registrering är idag 1.100 kronor och för e-tjänsten 600 kronor.

4066.jpg