Skyfall vanligare i framtiden. I takt med klimatförändringen kommer Göteborgs väder bli allt extremare. För att uppmärksamma samhällsriskerna med kraftiga regn har förvaltningen Kretslopp och vatten tagit fram en film om skyfall – och vad som kan göras för att minska deras skadeverkningar.

– Göteborgs Stad gör många olika saker för att förbereda inför en framtid där skyfall blir vanligare. Sedan en tid tillbaka har vi tagit fram kartor som visar vilka delar av staden som riskerar att svämma över, och vi har tagit fram förslag på åtgärder för att skydda hus, vägar och bebyggelse. Och när ny bebyggelse byggs säkerställer vi att byggherrarna tar hänsyn till riskerna för kraftiga regn, säger Andreas Severinsson som är tillförordnad avdelningschef på Kretslopp och vattens avdelning för utveckling och projekt.

Konkreta åtgärder
En konkret åtgärd för att ”skyfallssäkra” staden kan vara att man ser till att regnvattnet har någonstans att samlas upp – i en park till exempel.

– Det kan handla om att man sänker ner en del av en park lite grann så att vattnet kan samlas där i stället för att transporteras till intilliggande fastigheter. Så ska vi exempelvis göra med Opalparken i Tynnered när den byggs om, säger Andreas Severinsson.

Andra åtgärder som används är att stensätta gatukanter eller bygga upp små vallar för att se till att regnvattnet hamnar på ett säkert ställe där det inte gör någon skada.

Med regn kommer (ofta) blåst
Förutom skyfall finns också andra typer av extremt väder som orsakas av klimatförändringen.

– Stigande vattennivåer i älven och havet är en annan risk, och när det regnar kraftigt så kan det vara starka västliga vindar. Det kan leda till en tuff situation där staden riskerar att bli översvämmad på två fronter, säger Andreas Severinsson.

Även om det är Göteborgs Stad som har det övergripande ansvaret för att se till att staden är redo för måste fler hjälpa till, menar han.

 – Ingen enskild aktör klarar av att lösa det här själv. Regnet faller där det faller och det kan vara på kommunal eller privat mark, säger Andreas Severinsson.

Vad kan man göra?
Det största ansvaret för att lösa frågan faller på staden och de stora privata fastighetsägarna, menar han, men det betyder inte att enskilda göteborgare inte kan göra något. Ett första steg kan vara att kolla upp Göteborgs Stads hemsida Vatten i staden för att se om området man bor i riskerar att översvämmas vid kraftiga regn.

 – Om man bor i en hyresrätt kan man sedan kontakta sin hyresvärd och fråga vad de gör för åtgärder, och om man bor i bostadsrätt kan man ta upp frågan i sin förening. Är du villaägare är du kanske med i en samfällighet eller vägförening där man kan lyfta frågan om man bor i ett riskområde, säger han.

 Minska klimatavtrycket
Dessutom kan var och en reflektera över sitt eget klimatavtryck och försöka minska sin påverkan, tycker Andreas Severinsson.

– Det vi pratar om nu är ju hur vi ska hantera konsekvenserna av extremväder. Men minst lika viktigt är ju att förhindra att klimatförändringarna som orsakar det extrema vädret uppstår. Eller förvärras, säger han.