Lugn och grön plats. Härlanda fängelses gamla rastgård ska bli ett hem för bin, fjärilar och andra pollinatörer. Satsningen är en del av Higabs hållbarhetsarbete. ”Vi hoppas dels kunna bidra pedagogiskt till vad en mångfaldsgård är”, säger Cina Gasparini, utvecklare kulturmiljöer Higab.

Gården där Higab etablerar en lugn och grön plats, där både människor och pollinatörer ska trivas, användes under 90 år som rastplats för fångarna på Härlanda fängelse. I dag finns kulturhus, öppen förskola och kontor i Härlanda Park.

– Parken gjordes i ordning under temaåret Grön skön stad 2017 då det anlades en liljeträdgård. Men nu hade den gjort sitt och då kände vi att vi ville ha något som var mer hållbart över tid, säger Cina Gasparini.

Utvecklingen dokumenteras

Förra året startade ett pilotprojekt med Stadskupan där en bikupa med 50 000 bin sattes upp på platsen. Det är också i samarbete med Stadskupan som satsningen på en mångfaldsgård nu görs. Stadskupan projektleder och sköter om parken tillsammans med Vägen ut, ett socialt företag där människor som står långt ifrån arbetsmarknaden jobbar.

– Tanken är att det ska vara så lite skötsel som möjligt i parken. Vi kommer att följa det här nu och en kamera kommer att dokumentera utvecklingen.

Jord, sandbäddar och bryn är redan på plats och den här veckan genomförs alla planteringar av plantor, blommor och träd. Inom kort är platsen en blomstrande gård med pollineringsvänliga växter och insektshotell.

Inspiration om biologisk mångfald

Den nya gården ska vara en plats där besökare kan varva ner, men också ta del av inspirationsmaterial om biologisk mångfald. Själva utformningen har gjorts av arkitekten Ylva Freudendahl Bernquist och den tidigare stadsträdgårdsmästaren Ole Andersson.

– Platsen är en kulturmiljö med historia och en berättelse. Vi har varit noga med att strukturen för rastgårdarna finns kvar, säger Cina Gasparini.

Satsningen kommer att pågå i tre år och utvärderas årligen.