Ett stort antal förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad har redan fimpat på arbetstid. Nu har stadskansliet fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en för hela staden gemensam handlingsplan för rökfri arbetstid. Det beslutade kommunstyrelsens på onsdagen.

Stadskansliets uppdrag består av att ta fram en gemensam handlingsplan för stadens arbete inom alkohol-, tobaks- och drogområdet. Den nya planen ska vara flerårig och börja gälla 2011. Framför allt handlar det om att föreslå framtida riktlinjer för personalens tobaksbruk.

Ska samverka med förvaltningar och bolag

I uppdraget ingår att samarbeta med stadens olika förvaltningar och bolag, varav flera redan har infört egna riktlinjer om rökfri arbetstid.

− Hittills har det här arbetet skett inom varje enskild förvaltning och bolag. Nu vill kommunstyrelsen att vi ska jobba mer gemensamt i frågan om rökfria arbetstider, säger Helen Torstensson, som ansvarar för uppföljningar inom personalområdet i Göteborgs Stad.

”Inte röka på betald arbetstid”

De förvaltningar och bolag som redan infört rökfri arbetstid har i stora drag liknande riktlinjer.

− De innebär att personalen inte röker på betald arbetstid, inte heller under pauserna. Däremot kan man röka på lunchen och även på väg till och från jobbet, säger Agneta Alderstig, samordnare för tobaksförebyggande arbete i Göteborg.

Fimpa för bättre hälsa

Syftet med riktlinjerna är att främja personalens hälsa, dels genom att få fler att fimpa och att göra miljöerna rökfria. Men det handlar också om att de kommunanställda ska vara goda förebilder för stadens invånare.

14 stadsdelsförvaltningar rökfria

Hittills är av 14 stadsdelsförvaltningar redan rökfria, samt tre fackförvaltningar och tre kommunala bolag.

− Resten av stadsdelsförvaltningarna är på gång att införa rökfria arbetstider och även idrotts- och föreningsförvaltningen är snart där, säger Agneta Alderstig.