Mer än 300 Göteborgsföretag som använder kemikalier fick förra året vägledning från miljöförvaltningen om hur de kan välja bort särskilt farliga ämnen. En enkel handledning för intern kontroll och personliga besök fick flera företag att inse vilka farliga ämnen de hanterar.

– Ja, en del företag blev säkert överraskade över att de använder kemikalier som innehåller ämnen som kan vara cancerframkallande, påverkar arvsmassan, stör fortplantningen eller är hälso- eller miljöfarliga på andra sätt, säger Göran Husebye, chef för miljöskyddsavdelningen.

Större ansvar för importörer och tillverkare

EU:s nya kemikalielagstiftning REACH, som börjar gälla 1 juni i år, lägger klart större ansvar än idag på den som tillverkar eller importerar kemikalier.

– Men alla som använder kemikalierna bör också sätta sig ner och gå igenom vilka ämnen man hanterar och vad som kan bytas ut. Här fungerar vår handledning bra, säger Göran Husebye.

Handledningen som miljöförvaltningen tagit fram heter ”Ett sätt att jobba för en giftfri miljö” och är ett verktyg för att gå igenom företagets hantering av kemikalier. Den skickades ut till 300 företag, bland annat bilverkstäder, lackerare, livsmedelstillverkare, plastindustrier, sjukhus och klottersanerare.

Ett 50-tal av dem fick sedan personliga besök, vilket resulterade i att 28 kemikalieredovisningar skickades in till miljöförvaltningen.

Farliga ämnen kan ersättas

Tolv av företagen hanterade sammanlagt 22 så kallade utfasningsämnen, kemikalier som på bestämda årtal bör fasas ut ur kretsloppet, eftersom de anses för riskabla.

– Vid den här kontrollen fanns alltså ett antal sådana ämnen. Och själva poängen är att företagen gör kontrollen själva och får ökad kunskap. För när de ser att ämnena finns i produkter som de hanterar, kan de ställa krav på sina leverantörer att ersätta de farliga ämnena med mindre farliga, säger Göran Husebye.

Åtta inspektörer på miljöförvaltningen har arbetet med projektet under ledning av Ann Lundström. Hon har sammanställt en rapport, ”Jobba giftfritt”, som kan hämtas i pdf-fil via länken nedanför.