Ett hav i balans är ett nationellt miljömål. Kampanjen "Använd inte förbjuden bottenfärg – skydda havet" ska få ansvariga för småbåtshamnar och ägare av fritidsbåtar att ta ansvar för miljön.

– Trots att det idag är förbjudet att använda båtbottenfärger med höga kopparhalter, som är giftigt och påverkar livet i havet, finns det en stor marknad för det, säger Helena Martinell, miljöinspektör på miljöförvaltningen.

Spolplattor med reningsverk

Miljöförvaltningen har ansvaret för miljötillsynen av småbåtshamnar. I uppdraget ligger att informera, föreslå och förelägga men inte att praktiskt och ekonomiskt genomföra förändringar.
47FE_2.jpg

Från och med i år finns till exempel ett föreläggande för de större småbåtshamnarna med uppläggningsplatser, att ha spolplattor med reningsverk för att fånga upp det farliga avfallet vid rengöringen.

– Vi arbetar för att samma regler ska gälla i hela Västra Götaland. Säkert kommer alla kommuner på västkusten att besluta om spolplattor, även om det tar olika lång tid, säger Helena Martinell.

Alkylatbensin till utombordaren

Miljöförvaltningen arbetar också med att få fler båtägare att välja alkylatbensin, som är betydligt renare än vanlig bensin, till sin utombordsmotor. Och att utnyttja suganläggningarna i hamnarna vid latrintömning, för att undvika övergödning i havet.