Försök med väktare, faddrar och information. Vad fungerar bäst för att få bättre ordning vid Göteborgs återvinningsplatser? I en månad ska fem olika metoder testas på 15 av de värsta platserna.

I Göteborg finns drygt 300 återvinningsplatser, där man kan lämna förpackningar för plast, glas, metall och papper samt tidningar i stora behållare. Återvinningsplatserna drivs av företaget Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Men om det är skräpigt, blir det ofta miljöförvaltningen som får ta emot klagomålen.

Och under 2012 har det blivit värre. Nu har FTI och miljöförvaltningen valt ut de 60 mest nedskräpade platserna för att få bättre ordning där. I ett första steg testas olika metoder på 15 platser för att se vad som fungerar bäst:

• Tre återvinningsplatser bevakas av väktare, i samråd med Göteborgspolisen.

– Dekaler sätts upp om att väktare bevakar platsen, men dessa kommer inte att vara där hela tiden, säger Karin Theorin-Mägi, kommunikatör vid kretslopp och vatten i Göteborg.

Tre åv-platser blir ”kontrollgrupp”
• På tre platser ökas informationen till de närmaste kringboende, på behållarna och genom information i brevlådan.
• På tre platser testas ett faddersystem. En idrottsförening i området får ansvar för varsin återvinningsplats, där de städar, informerar och genomför en enkät bland besökarna.
• På tre platser utvecklas ett ingående samarbete med fastighetsägare som ser över grovsopshanteringen och sprider information till sina hyresgäster.
• På tre platser görs inget speciellt. Dessa fungerar som kontrollgrupp för att se om annonsering, uppmärksamheten i medier och i övrigt har en generell effekt på nedskräpningen.

Dumpade hushålls- och grovsopor
Fast ordet ”nedskräpning” leder tanken fel, som att det skulle vara något som går att sopa bort.

– Det är mycket värre än så. I dag kan det stå soffor, spisar, ibland ett halvt kök, vid återvinningsplatserna. Man tror inte att det är sant, säger Karin Theorin-Mägi.

Även andra grovsopor och hushållssopor ställs ofta utanför behållarna trots att de inte får lämnas där. Och alla gör det säkert inte för att de är lata.

– En del tror att det ska gå till så. Om de ser att möbler och annat grovavfall står vid återvinningsplatserna ett tag och sen är borta, kan man ju tro att det faktiskt ska fungera så. De tror att de gör rätt, säger Karin Theorin Mägi.

Kampanjen inleddes på måndagen och kommer att pågå till 17 mars. I slutet av mars presenteras resultatet och när det har utvärderats kommer FTI att fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas på de återvinningsplatser som har problem.