I sitt eget kök sorterar de allra flesta rätt. Det är när soporna sedan ska vidare som det går snett ibland. Nu startar Kretsloppskontoret kampanjen Rent Hus, som vill hjälpa hyresgästerna att klara av hela kedjan från diskbänk till kompostbehållare.

Många göteborgare bor i flerfamiljshus där hushållen ska lämna det nedbrytbara avfallet för sig, för vidare transport till Renovas komposteringsanläggning i Marieholm. Efter flera år av problem med processen fungerar nu anläggningen utmärkt.

Plastpåsar förstör

Den tar emot runt 7.000 ton avfall från hushållen varje år, men skulle kunna svälja betydligt mer än så. Problemet är dock att en del av det avfall som borde hamna i Marieholm inte kan tas emot.

Orsaken är att materialet är uppblandat med restavfall eller att det innehåller en massa plastpåsar. Resultatet blir att innehållet i det aktuella sopkärlet måste skickas till förbränning i stället.

– Många tror kanske att det står någon och för hand sorterar bort sådant som hamnat fel. Men så är inte fallet, säger Sara Pettersson, kampanjledare för Rent Hus.

Hjälper fastighetsägare

Kampanjen, som ska pågå under ett år, riktar sig inte till hyresgästerna direkt, utan till fastighetsägare och förvaltare. De känner sina hyresgäster och de lokala förhållandena bäst.

5A3A.jpg
– Vår uppgift är att hjälpa fastighetsägarna att gå ut med rätt information. Det är inte alla som är sopexperter, säger Sara Pettersson.

Hon betonar också att det är fastighetsägarna som har ansvaret för att informera hyresgästerna så att sorteringen fungerar. Om kvaliteten på materialet efter tre varningar inte förbättras klassas avfallet om.

Då förlorar fastigheten rätten att lämna komposterbart under 24 månader. Och då blir soptaxan högre. Det är inte alla bostadsområden som har problem med dålig kvalitet på kompostmaterialet. Där det förekommer kan orsakerna variera mycket:

Olika system försvårar

– Det kan handla om att miljön i soprummet är otrivsam eller att belysningen är dålig. Då är det lätt hänt att soporna hamnar i fel behållare. Att sortera rätt i köket är inte det stora problemet.

– Men somliga är oroliga för att kompostpåsen av papper ska börjar läcka. Därför lägger de den i en plastpåse, berättar Sara Pettersson. En allmän svårighet är att systemen för sophantering skiljer sig mycket mellan olika fastigheter, även inom samma stadsdel.

– Det betyder att det är viktigt att fastighetsägarna med jämna mellanrum informerar sina hyresgäster om hur det fungerar i just deras fastighet. Annars missar man dem som är nyinflyttade.