Så påverkar ett hundraårsregn. Hur påverkas dina kvarter vid ett skyfall? Det kan alla göteborgare nu ta reda på genom att titta på skyfallskartan som Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, tagit fram för att göra invånarna bättre förberedda.

Skyfall kan orsaka stor förödelse och har så gjort längre söderut i Europa de senaste åren. Men även svenska städer har drabbats. En kommuns vanliga dagvatten- och avloppssystem är endast anpassade för normalstora regn och det behöver privatpersoner ha i åtanke. För den som äger ett hus kan det till exempel handla om att dränera husgrunden, skaffa sig en regntunna och ta bort löv från gatubrunnar där man bor.

På den karta Kretslopp och vatten har tagit fram (se länk nedan) går det att se hur ett skyfall skulle påverka Göteborg. Kartan visar det maximala vattendjup som kan förväntas vid ett så kallat hundraårsregn – ett regn som statistiskt sett kommer vart hundrade år.

Skyfallsanläggningar byggs

I beräkningen innebär det att det regnar 100 millimeter på sex timmar och att hälften av regnmängden kommer under en halvtimme. I beräkningen har Kretslopp och vatten tagit hänsyn till klimatförändringarnas effekt fram till år 2100.

Kommunen har ansvar för att ta med skyfallsfrågan när staden utvecklas. Det ska nu byggas ett antal skyfallsanläggningar i Göteborg, för att vatten från kraftiga skyfall ska kunna ledas undan från byggnader eller känslig mark.

Klicka på bilden så kommer du till sidan med kartan.