Nu börjar jakten på giftiga ämnen i varor och kemiska produkter. Ingen vet i vilken omfattning det förekommer giftiga ämnen i varor och kemiska produkter i Göteborg stads organisation. Efter onsdagens beslut i miljö- och klimatnämnden börjar nu arbetet med att ta reda på vilka kemikalier som används, och att utforma en kemikalieplan.

Inom Göteborgs stad ryms en lång rad verksamheter av vitt skild karaktär. Många förvaltningar och bolag kommer ganska sällan i kontakt med kemikalier – för andra hör det till vardagen.

– Vi har egentligen ingen riktig koll på hur det ser ut ute i verksamheterna. Vi har en miljöpolicy, men ingen konkret information om hur mycket kemiska produkter som förbrukas, säger miljöinspektör Victoria Lind Magnusson.

Kunskapen varierar i verksamheterna
Att det förekommer farliga och oönskade kemiska ämnen på olika håll råder det knappast någon tvekan om. Somliga har ganska väl reda på vilka substanser som används – på andra håll råder mer okunskap och osäkerhet.

– Vi har gjort en första scanning för att fråga hur man jobbar med kemikalier, och vi har sett att kontrollen varierar kraftigt, säger Victoria Lind Magnusson.

I första skedet kommer alla förvaltningar och bolag att uppmanas att rensa ut gamla kemikalier som inte används – sedan lista de produkter som används, för att senare också följa upp sin kemikalieförbrukning.

Planen uppdelad i två steg
Arbetet med den nya kemikalieplanen kan delas in i två led:
# att ta reda på vad vilka kemiska ämnen som faktiskt används i förvaltningar och bolag.
# att utforma en plan, ett gemensamt dokument, om hur man på olika sätt ska agera med kemikalier.

– Tiden är verkligen mogen för det här arbetet nu och på många håll finns det en önskan om ett styrdokument som stöd i de här svåra frågorna, säger Victoria Lind Magnusson.

Den kanske tuffaste utmaningen är att få kontroll över alla de farliga ämnen som finns i varor av olika slag. Allt ifrån fastigheter, anläggningar och bostäder till kläder, möbler och inredning.

Målsättningen är att den nya kemikalieplanen ska ligga klar i slutet av nästa år. Därefter återstår det svåra arbetet med att förankra dokumentet i stadens alla organisationer så att det verkligen får reell betydelse i det vardagliga praktiska arbetet.