Klotter och otillåten affischering ska inte accepteras i Göteborg. Och när ungdomar vill ha lagliga graffitiväggar ska "stor försiktighet iakttagas", eftersom risken är stor att klottret sprider sig. Det slås fast i Göteborgs Stads nya policy mot klotter och annan skadegörelse som godkändes av byggnadsnämnden på tisdagen.

Policyn har tagits fram av projektet Trygg, vacker stad på uppdrag av kommunstyrelsen och har redan klubbats i park- och naturnämnden och byggnadsnämnden. Senare ska även trafiknämnden och kulturnämnden ta ställning till den gemensamma policyn.

– Tanken är att så många som möjligt av stadens förvaltningar och bolag ska anamma och följa policyn, säger Ingvar Brattefjäll på park- och naturförvaltningen.

Inte bara att smälla upp graffitiväggar

Vad gäller den omstridda frågan om kommunen ska upplåta väggar, plank eller andra ytor för laglig graffiti, är svaret alltså nej – i de flesta fall.

”Det finns stor risk att fria väggar för utsmyckning blir kontraproduktiva genom spridningseffekt till omgivande områden med olagliga målningar. I Göteborg tillåts inte upplåtande av ytor för graffiti eller annan utsmyckning om det inte åtföljs av erforderliga och samverkande resurser från samhälle och myndigheter såsom exempelvis fritid och kultur, skola, socialtjänst och polis”, heter det.

– Vi säger inte att det är förbjudet med graffitiväggar. Men man ska inte bara smälla upp såna väggar ute i stadsdelarna, utan det ska vara genomtänkt och ske i samverkan, säger Ingvar Brattefjäll.