Tre gånger större än nuvarande återvinningscentral. Göteborgarna får en ny kretsloppspark med fokus på återanvändning och återvinning. Den ersätter Högsbo återvinningscentral som länge varit överbelastad. Parken beräknas vara klar 2026. 

Efter tio års arbete är det nu beslutat att kretsloppsparken i Högsbo blir verklighet. Förvaltningen Kretslopp och vatten har länge velat bygga nytt och nu är frågan om mark löst.

– Den kommer fortfarande att ligga på A Odhners gata, men på andra sidan vägen, säger Nike Vallström, avfallsstrateg på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Flest besök av alla i Göteborg

Högsbo återvinningscentral som byggdes 1970 på Högsbo industriområde har flest besök av alla stadens centraler. Ytan är liten och logistiken fungerar därmed dåligt. Den nya Kretsloppsparken ska byggas med återbruksmaterial och blir tre gånger så stor som den nuvarande återvinningscentralen.

Kretsloppsparken kommer, precis som den gamla Kretsloppsparken i Alelyckan, att rymma en sorteringshall där besökare kan skänka saker i stället för att slänga dem. Dessutom kommer Återbruket – en butik för begagnad inredning och byggmaterial – att anläggas, jämte fler second hand-aktörer.

– Den nya kretsloppsparken kommer att öka tillgängligheten och samtidigt stimulera till ökad återanvändning, säger Nike Vallström

Byggs för att passa in i området

Eftersom kretsloppsparken byggs in ska det innebära mindre störningar för grannar. Den är också utformad så att den ska passa in i området som ska bli blandstad med bostadshus.