Hur hanterar jag farligt avfall och vad gör jag om det blir stopp i avloppet? Dessa och andra frågor besvaras i den nya kundtidning som Kretsloppskontoret skickar ut i vår.

Kundtidningen görs i tre upplagor; en till boende i lägenhet, en till småhusägare och en till ägare av flerbostadshus.

Skickas ut vecka 13 och 14

Kretsloppskontoret ger i tidningen handfasta råd om hur farligt avfall ska hanteras, hur man kan förbättra sin avfallshantering, vad man gör om
man får stopp i avloppet och vad man ska tänka på innan man tänder vårbrasan.

Tidningarna skickas ut under vecka 13 och 14 och kommer också att finnas på kretsloppskontorets hemsida (se länk nedan).

Om mottagandet blir positivt planeras också ett höstnummer.