Den tredje upplagan av Västra Götalands miljökarta bjuder på 60 sidor natur, kultur, projekt och lösningar som bidrar till en hållbar utveckling. Över 200 naturområden, våtmarker, odling, energi, transporter, industrier och byggande i hela regionen finns med på den nya Gröna Kartan.

Avloppshantering på Nordkoster, fågelreservatet i Hornborgasjön och ett jordreningsprojekt i Bengtsfors är bara tre av de utmärkta platserna på Gröna kartan.

– Gröna kartan är ett bra bevis för hur långt framme Göteborg och hela Västra Götaland ligger i omställningen till en hållbar utveckling. Det ska vi vara stolta över, säger Christer Owe på Ekocentrum, Sveriges största permanenta miljöutställning.

Inspiration till studiebesök

– Vi räknar med att kartan kommer att användas för att inspirera till åtskilliga studiebesök, ”technical visits”, ekoturism och hållbart resande.

Kartboken distribueras i slutet av september till de olika besökspunkterna och turistbyråerna där privatpersoner kan hämta ett gratis exemplar.

Gröna kartan produceras av Ekocentrum med ekonomiskt stöd av Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Business Region Väst. Den finns också i en engelsk version.