Jobbar för ett hållbart Göteborg. Göteborg Vatten och Kretsloppskontoret gick vid årsskiftet ihop och bildade en ny nämnd och förvaltning för kretslopp och vatten.

Den nya förvaltningen och nämnden ansvarar för göteborgarnas dricksvatten och avloppsvatten, upphandling av avfallshantering och tar fram förslag till va- och soptaxor.

I uppdraget ingår också att planera långsiktigt för en hållbar stad och informera göteborgarna om hur vi får ett rent kretslopp med god resurshushållning.