Alla välkomna att tycka till om förslaget. Träden i staden är inte bara vackra. De har också en rad viktiga funktioner. Nu ska trädens ställning stärkas genom en ny policy. Park- och naturförvaltningen har tagit fram ett förslag och vill gärna höra göteborgarnas synpunkter.

Vindskydd, bullerdämpare, luftrenare, skuggskapare, klätterställning, hem åt insekter och fåglar. Träd kan ha en mängd olika värden, beroende på var de finns och vem du frågar.

– Träd är viktiga. Hur värnar vi dem då på bästa sätt, i en stad som ständigt utvecklas? säger stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård.

Runt om i Göteborg växer tiotusentals träd: Enstaka träd på ett torg, lummiga lundar i parker eller i rader längs en stadsgata. Förutom att de skapar karaktär och gör staden vackrare är de värdefulla ur såväl ett ekologiskt som ekonomiskt perspektiv. En lång rad växt- och djurarter är beroende av dem för sin överlevnad. Träd kan också motverka översvämningar, skapa vindskydd och förhindra erosion.

Vill ha in synpunkter
Göteborgs Stad har sedan tidigare en trädpolicy, som skrevs 2005. Nu har park- och naturförvaltningen sett över den och tagit fram ett första förslag till en ny policy. Den finns att läsa på förvaltningens hemsida.

Där finns även en särskild mejladress dit alla kan skicka synpunkter på förslaget: Om något fattas, är otydligt eller behöver förbättras.
11E4.jpg

– Vem som helst får komma med synpunkter, någon som sitter med i en förening, en vanlig medborgare som brinner för trädfrågor eller en aktör i branschen.

– Folk har mycket åsikter om träd. Det visar att det finns ett stort engagemang, så jag hoppas på många synpunkter och bra tips, säger Helena Bjarnegård.

Beslut om policyn tas av park- och naturnämnden under våren. Tanken är att de övergripande målen i policyn sedan ska konkretiseras i form av riktlinjer för dem som planterar träd eller arbetar i närheten av träd. Det kan handla om råd kring vad nyplanterade träd behöver för att rota sig och må bra. Eller vad den som gör markarbeten i närheten av träd måste tänka på.

– Rötter är känsliga för tunga fordon, så det kan handla om hur stort område man behöver hägna in för att rötterna inte ska ta skada, säger Helena Bjarnegård.

Trädtrender i förändring
Många av träden i Göteborg har stått på samma plats i tiotals år. En del har flera hundra år på nacken.

– För hundra år sedan var framförallt lind och alm poppis. Numera vill vi inte ha ett enda träd som favoritträd. För om det är väldigt många träd av samma sort och de får en sjukdom, då riskerar många att dö. Det är det som har skett med almen, säger Helena Bjarnegård.

Viljan att ge plats för många olika sorters träd handlar också om att ta vara på trädarters olika egenskaper. Som ett komplement till trädpolicyn finns en katalog, som även den ska uppdateras. Den innehåller bilder på bortåt hundra olika trädarter, med beskrivningar av deras specifika egenskaper. Katalogen ska göra det lättare att välja rätt träd för rätt plats.

– På en smal gata kanske man vill att det ska vara ett smalt träd som kan få plats, medan man i en park kan plantera bredare träd som ek eller bok, som kan få breda ut sig och bli ett rum i sig självt.

333A.jpg
Rötter är känsliga för tunga fordon så storleken på inhägnaden är viktig när gamla träd ska skyddas vid markarbeten.