Säkrare och snabbare sanering i hamnen. Med ny teknik kan personalen i Göteborgs hamn ringa in oljespill bara genom att trycka på en knapp på väggen. På plats är en ny automatisk GPS-styrd länsa. Den gör jobbet på 10 minuter – mycket snabbare jämfört med den halvtimma det tog tidigare.

− Det är dyrbara minuter för att begränsa spillet så mycket som möjligt, säger Dan-Erik Andersson, chef för energihamnen i Göteborg.

Det vanligaste sättet att ringa in oljespill när olyckan är framme är att dra så kallade länsor, avgränsningar vid utsläpp, manuellt med båtar. Med den nya tekniska lösningen åker i stället en torpedliknande farkost runt i hamnbassängen och drar ut den 400 meter långa länsan.

Har tagit fem år att utveckla
− Roboten drar länsan från en pir till en annan. Man kan säga att det bildas en stor påse där oljan samlas in. Den har testats skarpt en gång redan och då gick det bra, säger Dan-Erik Andersson.

Roboten har tagit fem år att utveckla och anpassa till förhållandena i Göta älv och hamnen. 3,5 miljoner kronor har Göteborgs hamn investerat i den robotstyrda länsan.