Lars Samuelsson, IT-strateg, och Ågot Watne, projektledare för LoV-IoT, på miljöförvaltningen Göteborgs Stad tillsammans med en av sensorerna. Foto: Ulrik Fallström

Visar luftföroreningar i realtid. Mätsensorer har satts upp vid Västlänkens byggplatser i Haga och Korsvägen. De mäter föroreningshalter i realtid och ger därmed möjlighet till snabba åtgärder vid eventuella höjda utsläppsnivåer.

– Smidiga och billiga sensorer kan göra att vi ser hur byggen och andra händelser påverkar miljön i realtid. Då kan man omedelbart åtgärda höga halter av utsläpp, säger Ågot Watne, miljöutredare på miljöförvaltningen och projektledare för innovationsprojektet Luft- och vattenövervakning med internet of things, LoV-IoT.

De kommande årens stora infrastrukturprojekt, med bland annat bygget av Västlänken, kan komma att påverka utsläppsnivåerna av bland annat kvävedioxid och partiklar. Därför testas nu den nya mättekniken i Göteborg.

– Om sensorer kan mäta luft- och vattenkvalitet skulle vi kunna mäta på fler platser och snabbt få en indikation på om något påverkar miljön vid en specifik plats. Göteborgs Stad leder därför innovationsprojektet där vi testar olika typer av sensorer.

De mikrosensorer som testas är både billigare och smidigare än den befintliga teknik som i dag används för luftövervakning. Men sensorerna är fortfarande under utveckling.

– Det är främst sensorerna för partiklar som vi tror kommer att fungera. Övriga sensorer tycker vi inte har uppnått tillräckligt hög kvalitet än, säger Ågot Watne.

På onsdag 28 augusti presenteras sensorerna på den nordiska luftreningskonferensen Solutions initiative forum air på Svenska Mässan i Göteborg.