Livskraftigare träd i Göteborg, flera nya och spännande arter och en varsam behandling av historiskt värdefulla träd. Så kan man sammanfatta innehållet i en ny trädpolicy som antogs av park- och naturnämnden på torsdagen.

Träd är viktiga för stans identitet och för dess invånare. Göteborg utan Allén, träden i Kungs- parken, popplarna på Drottningtorget, lindarna längs Avenyn och Fattighusån skulle sakna ett viktigt karaktärsdrag.

Behöver bättre vård
Men många av Göteborgs träd mår inte bra, har för litet livsutrymme för att utvecklas normalt.

Dessutom behöver alla träd vårdas bättre, med större kunskap hos dem som arbetar i närheten av plats- och gatuträd.

5D4E_2.jpgLivskraftigare träd i Göteborg är också målet för stadens nya trädpolicy. Dokumentet, som inriktar sig på stadsträd, de som finns på våra gator och torg, innehåller mål, kulturhistoria, gestaltning och praktiska anvisningar.

– Policyn är också en inspiration till en attraktivare stadsmiljö, säger Lars Johansson, stadsträdgårds- mästare, som menar att ett nytänkande behövs.

– Alla träd behöver inte stå i rader eller alléer med si och så många meters avstånd. Ofta handlar det mer om att hitta rätt träd till rätt plats, menar han.

Trädpolicyn, som främst riktar sig till fackfolk men som också kan vara av intresse för människor i allmänhet, bygger på ett samarbete mellan park- och naturförvaltningen och ett antal andra förvaltningar i Göteborgs stad.

Nya trädsorter ger stan ny karaktär
Till för bara några decennier sedan var Göteborg ”lindarnas stad”. Men under senare år har flera, nya spännande arter planterats. Körsbärsträden, som på våren står som vit-rosa flor på några av stans gator och torg, är ett exempel. Svarttallarna vid Världskulturmuseet är ett annat.
4FB8_2.jpg
I samband med trädpolicyn har också en katalog ”Träd i Göteborg” tagits fram. Där presenteras närmare etthundra trädsorter som finns eller skulle kunna planteras på gator och torg i Göteborg.

– Det är ett digert utbud och helt i linje med park- och naturförvaltningens intentioner med ett mer varierat trädbestånd i Göteborg. Då kan stan bli ännu vackrare samtidigt som den biologiska mångfalden ökar.