Gräset i delar av Göteborgs parker och grönområden kommer i år att lämnas oklippta. Genom att låta tuktat och vilt samsas slår Park- och naturförvaltningen två flugor i en smäll. Den biologiska mångfalden ökar och man sparar pengar.

En del grönområden i parker, vid skogsbryn och längs trafikstråk har en något annan karaktär än tidigare.

Klipper två-tre gånger

Där vajar högt gräs och örter får växa fritt på en i övrigt tuktad gräsyta. Men det beror inte på att gräsklipparen gått sönder utan är snarare uttryck för ett nytt sätt att sköta och vårda våra grönområden – ett led i arbetet inom Trygg vacker stad.

Förutom att man spar pengar får vi en vackrare och mer spännande miljö då grönytor omvandlas till små sommarängar och kontraster mellan vilt och tuktat blir tydligare.

Dessutom ökar den biologiska mångfalden. Fjärilar trivs då gräs får växa fritt och blommande växter får breda ut sig.

– Det innebär att vi på ett antal utvalda platser enbart kommer att klippa gräset två-tre gånger per år, medan insatserna koncentreras på platser där barn leker, kickar boll och vuxna slår sig ner, säger Helen Svenstam vid park- och naturförvaltningen.

Kontrast mellan vilt och tuktat

– Resultatet ska ses på lite sikt. Att gå från tuktade grönytor till mer vilda partier och ängar är ett långsiktigt arbete.

Områden som nu är aktuella ligger i närheten av trafikleder på olika ställen i stan. Fiskebäckvägen, Skattegårdsvägen och Björlandavägen är exempel på sådana ställen.

Men även i Slottsskogen och i en del av våra andra parker syns tydligare kontraster mellan det vilda och tuktade.

Tistlar och maskrosor hålls efter

Så småningom kanske man också tar sig an de stora ”gräsöknarna” i områden som byggdes på 60- och 70-talet. De är knappast tilltalande men kräver regelbunden skötsel.

Fast några hållhakar finns då naturen får fritt spelrum. Ängsmarker uppstår inte av sig själva. Stryktåliga maskrosor och tistlar kan ta överhand i Göteborgs näringsrika lerjord. Därför får jorden ibland avmagras.

– Det gör vi genom att ta bort klippt gräs och växter som fallit ned så att jorden inte på detta sätt tillförs extra näring.

Man kan också påverka naturen på andra sätt. Att plantera vitsippor och liljekonvaljer skulle för några år sedan varit otänkbart. Så är det inte idag. Fast i park- och naturförvaltningens regi har sådana insatser inte gjorts – hittills.

6592.jpg

Fiskebäcksvägen. Foto: Park- och naturförvaltningen