Definierar ansvar. Park- och naturnämnden antog på måndagen en ny vägledning som förtydligar vad som krävs för att ett gatukonstprojekt ska vara tillåtet. Vägledningen för gatukonst på kommunala ytor är ett komplement till Göteborgs Stads policy för klotter och annan skadegörelse från 2007.

Gatukonst kan vara allt från klistermärken och rondellhundar till gigantiska graffitimålningar. Det som är gemensamt är att konsten skapas i den offentliga stadsmiljön, utanför etablerade konstinstitutioner. Skillnaden jämfört med offentlig konst är att gatukonsten inte är beställd och att den är tillfällig, alltså den antas bara finnas kvar under begränsad tid.

I ”Policy för arbete för en trivsam stad – fri från klotter och annan skadegörelse” som antogs 2007 finns översiktliga riktlinjer för hur staden ska hållas fri från klotter och annan skadegörelse.

Dokumentet som park- och naturnämnden nu antagit heter ”Vägledning för gatukonst på kommunens ytor” är ett komplement till policyn, och ska ge Göteborgs Stads fastighetsägare och markförvaltare stöd i att ta ställning till förslag om gatukonst. Tanken är att det ska bli så bra som möjligt för staden, initiativtagaren och göteborgarna.

Rekommendation om avtal
– Det är mark- eller fastighetsförvaltaren som får avgöra var gränserna går. Om man ska göra något på någon annans egendom så är det klart att man måste vara överens med den som äger och förvaltar egendomen, säger Olle Dahlin, projektledare inom klotter- och graffitiprojektet på Trygg, vacker stad och den som ansvarar för vägledningen.

I dokumentet beskrivs vad som bör vara klarlagt för att en förvaltning ska kunna godkänna ett projekt. Det handlar bland annat om att den som vill göra gatukonst ska presentera en detaljerad projektplan, med beskrivning av motivet och en tidsplan.

Initiativtagaren ska också ha informerat och gärna samverkat med polis, stadsdelsförvaltning och berörda kulturverksamheter i området. I vägledningen finns också en rekommendation om att gatukonstnären och förvaltningen ska upprätta ett avtal om vem som ansvarar för olika delar.