Introduktionsföreläser på fredag. Två av Göteborgs Stads tjänstemän som arbetar med att ge göteborgarna rent vatten blir nu adjungerade professorer vid Chalmers tekniska högskola.

Ann Mattsson, avdelningschef på det regionala reningsbolaget Gryaab, har utsetts till adjungerad professor i vattenreningsteknik.

Doktor Lena Blom, från Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad, har utsetts till adjungerad professor i hållbara vatten- och avloppssystem.

Dessutom har doktor Britt-Marie Willén, docent vid avdelningen för Vatten miljö teknik på Chalmers, utsetts till biträdande professor.

Nu på fredag kommer alla tre att hålla sina introduktionsföreläsningar på Chalmers. Sedan blir det paneldebatt om de gemensamma utmaningar samhället står inför när det gäller vatten och kretslopp.