Dialogmöte med boende 19 november. Park- och naturförvaltningen fortsätter att plantera ekar på Älvsborgsgatan för att återskapa en tydlig allé närmast Älvsborgsplan. Tio almar och lindar ska under december ersättas med 20 nya ekar.

Allén på Älvsborgsgatan med sina nästan 100 almar ses som historiskt och estetiskt viktig men många av träden är sjuka. Därför började park- och naturförvaltningen förra året byta ut träd. I den första etappen sattes 27 ekar mellan Karl Johansgatan och Carnegiegatan.

– Eken återkommer genomgående i Majorna och Kungsladugård, så vi tycker att det är ett passande träd även för Älvsborgsgatan. Dessutom har eken inte drabbats så hårt av någon sjukdom, som almen har drabbats av almsjukan de senaste åren, berättar parkförvaltare Johan Blomqvist.

Blandade trädsorter
I den andra etappen kommer tio almar och lindar att ersättas av 20 ekar i kvarteret mellan Silverkällegatan och Mariagatan.

I alléns mittersta del får runt 50 almar står kvar, då de fortfarande bedöms vara i hyfsat bra kondition men park- och naturförvaltningen kommer att hålla ett öga på dem.

– Vi kommer inte att återplantera de delar av allén där det fortfarande finns friska träd så därför kommer det under en tidsperiod att vara olika trädsorter i allén, säger Johan Blomqvist.

Den 19 november klockan 17 är de boende i området inbjudna till ett dialogmöte på plats på Älvsborgsgatan, då finns möjlighet att ställa frågor och få veta mer om återplanteringen.