Göteborgs nya kretsloppspark vid Alelyckan, där man både kan bli av med sitt avfall och fynda nya grejer invigs i maj. Men redan nu finns en webbplats som informerar om den nya "stormarknaden" för alla som värnar om resurser och miljö.

– Vi vill vara tidigt ute med information, eftersom Alelyckan är en stor och viktig satsning som vi vet att många är intresserade av. Göteborgarna är ju faktiskt bäst i landet på att lämna avfall till återvinningscentralerna, säger Pål Mårtensson, ansvarig för Alelyckans kretsloppspark och samordnare för Göteborgs alla återvinningscentraler.

Tre butiker säljer gammalt och en del nytt

Från onsdag 21 mars är webbplatsen www.kretsloppsparken.nu öppen för alla. Här kan man läsa om det unika upplägget på Alelyckan – både återvinning, återanvändning och försäljning av second hand-varor, en del av dem reparerade eller förädlade på området.

Till den stora sorteringsstationen på Alelyckan kan man köra in under tak för att lämna avfall till återvinning eller återanvändning. Här ska finnas tre butiker: Stadsmissionen, Återbruket samt Returhuset som stadsdelsförvaltningen i Bergsjön står bakom.

Butikerna ska sälja både begagnade och en del nya varor, till exempel kan man i Returhuset köpa lättare luncher, ta en fika med hembakat och närproducerade, KRAV-märkta råvaror.

Avlivar myter kring återvinning

På hemsidan finns massor av fakta kring återanvändning, återvinning och avfall. Här får man veta att hushållen i Göteborg alstrar nästan 170.000 ton avfall av alla slag per år. Varje göteborgare slänger ungefär 4,6 kilo per vecka i sopkärlet.

Här kan man också se vad som är ”veckans varor”, allt från köksmöbler till byggsten och här kan man svara på enkäter om källsortering och miljö.

Hemsidan har en stor avdelning med frågor och svar som avlivar en del myter kring återvinning, till exempel att det är meningslöst att slänga färgat och ofärgat glas i olika behållare ”eftersom de ändå blandas ihop sedan”.

– Inte sant! Det ofärgade glaset måste hållas ”rent” från färg för att kunna återvinnas. Allt glas separeras och bilarna som hämtar glaset vid återvinningsplatserna har två fack för att hålla glaset separerat, får man veta på hemsidan.

Återbruket har redan flyttat

Själva kretsloppsparken Alelyckan, en investering på 40 miljoner kronor, håller fortfarande på att byggas vid Lärjeågatan 12.

– Återbruket har flyttat in och de andra husen håller på att bli klara, byggda med begagnade material så långt det varit möjligt, berättar Pål Mårtensson.

Lördag 5 maj blir det officiell invigning hela dagen, med bland annat musik, barnteater, auktion och modevisning av second hand-kläder från Stadsmissionen.