Sticklingar från 1700-talsträden. 40 parklindar sätts den här veckan i jorden längs med Stampgatan och Fattighusån. Träden har tagits fram med en ovanlig metod, de är sticklingar från de ursprungliga lindar som planterades som allé år 1770.

Sveriges Lantbruksuniversitet hjälpte för tio år sedan park- och naturförvaltningen att ta sticklingar från de gamla lindarna i allén. De unga plantorna har sedan dess vuxit till sig i en plantskola och är nu redo att ersätta de gamla träden. Medan planteringen pågår kommer vakter att styra Spårvagnstrafiken längs med allén. Arbetet beräknas vara klart på torsdag.