Nya rutiner på centralerna. ”Stoppade möbler” är borta, ”plasten” är både hård och mjuk och ”brännbart” har fått två containrar. Sedan i måndags är det nyordning på Göteborgs återvinningscentraler. En storbrand i Småland är en av orsakerna.

– För tre år sedan förstördes plaståtervinningsföretaget Swerecs fabrik i Värnamo i en brand och fick byggas upp från grunden, berättar Pål Mårtensson, samordnare på kretsloppskontoret.

– Swerec, som tar emot plastförpackningar från hela landet, satsade på bättre maskiner och ny, bättre teknik. Vilket i sin tur gör att vi nu kan sortera både hård och mjuk plast och frigolit i samma container.

Två brännbara
En annan nyhet som kan göra att stammisarna på återvinningscentralerna inte känner igen sig, är att ”stoppade möbler” har försvunnit och att det brännbara har delats upp i ”stort” respektive ”smått”.

– Tidigare har vi sorterat bort de stora brännbara grejerna. De kan inte köras direkt in i krossen om de är för stora. De stoppade möblerna hamnar nu i ”brännbart stort ” eftersom det ändå ska sorteras, säger Pål Mårtensson.

I ”stort” hamnar också madrasser, tyger och annat brännbart som är tyngre än 25 kg eller längre än en meter. I ”brännbart smått” hamnar mindre saker som mattor, skor, gummi och annat som är lättare än 25 kg eller kortare än en meter.

Trädgårdsavfallet har också fått ett nytt namn och heter nu ”komposterbart avfall”.

Biogas av kompost
– För de flesta är ”trädgårdsavfall” allt som kommer från trädgården; stubbar, kvistar och grenar. Men för sådant finns andra containrar, till exempel ”ris och grenar”, säger Pål Mårtensson.

– Vi vill ju slå ett slag för biogas från kompostering i Göteborg och då är det viktigt att plantera ordet ”komposterbart” rätt. I den containern vill vi bara ha det som kan komposteras lätt, som gräsklipp, löv och jord.