Hur mår hasselsnoken, var finns fladdermusen och hur står det egentligen till med tången på havets botten? Totalt får Göteborg 2,1 miljoner kronor till sex olika naturvårdsprojekt från länsstyrelsen.

Konkurrensen om länsstyrelsens bidrag till lokala naturvårdsprojekt har varit hård – totalt får 48 olika projekt i 32 av länets kommuner pengar.

I Göteborg ska de 2,1 miljonerna fördelas till sex projekt av olika karaktär. Mest pengar – 847 000 kronor – går till det fortsatta arbetet med att inventera och digitalisera olika former av naturvärden för den databas som började byggas upp 2004.

– Det arbetet kom igång med hjälp av pengar vi fick vid den förra fördelningen av naturvårdsbidrag, säger Ingela Gustafsson som är chef på naturvårdsenheten vid park- och naturförvaltningen.

Naturhänsyn ska tas i byggprojekt

Ny kunskap, nya inventeringar och förändrat regelverk gör att databasens information ständigt måste bearbetas och uppdateras. Huvudsyftet är att den samlade kunskapen ska vara till stöd och hjälp vid den övergripande planeringen av staden. Var och hur kan man till exempel bygga utan att flora och fauna hotas?

– Nu ska vi bland anat komplettera med inventeringar av hasselsnok och fladdermöss som är särskilt skyddade enligt EU. Just fladdermössen är det förresten många andra kommuner som också intresserar sig för, säger Ingela Gustafsson.

Även göteborgarna ska kunna söka i databasen

Dessutom ska miljöförvaltningen också granska marina miljöer som hårda havsbottnar. Områden med mycket blåstång och andra tångarter kan till exempel vara av stor betydelse för fiskar och andra djurarter. Även speciellt värdefulla kulturmiljöer ska inventeras.

Ur det nya bidraget kommer också pengar att vikas för en ekologisk landskapsanalys – en pilotstudie för hur man kan hantera särskilt viktiga naturmiljöer, stråk och artgrupper.

– Det är särskilt spännande eftersom det finns väldigt lite gjort på den nivån tidigare, säger Ingela Gustafsson.

Databasens material är än så länge bara tillgängligt för stadens tjänstemän men tanken är att det så småningom ska göras sökbart även för allmänheten.

1ED8_2.jpg

Foto: Colourbox